Apollo Kelebeği Hubyar’da…

HABERLER

Apollo Kelebeği Hubyar’da…

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kelebek fotoğrafçılarının de peşinde olduğu Apollo Kelebeği Hubyar’da…

Bilimsel adı Parnassiusapolloolan Avrupa’nın en büyük kelebek türlerinden Apollo kelebeği Kırlangıçkuyruklugiller (Papilionidae) ailesinden bir kelebek türü olup, yükseklikleri 1000-2000 m arasında değişen dağlarda yaşarlar. Bu tür,Tekeli Dağı’nda olduğu gibi yamaçlarında küçük çakıl taşlarının hakim olduğu dağlarda dağılım göstermektedir. Bursa Uludağ ve Kastamonu Küre Dağları yayılış gösterdiği sahalardandır.Doğada ömrü ortalama 10 gün olan Apollo kelebeği Ağustos ayı başında çiftleşir ve dişileri yaklaşık 165 adet yumurta bırakır. Dağların dik yamaçlarında bulunan Damkoruğu bitkisi üzerine yılda bir kez yumurta bırakan yetişkin Apollo kelebeklerinin üzerinde beslendikleri nektar kaynağı bitkiler ise Eşek dikeni, Keven ve Yabani Defnedir.

Apolo kelebeği (Parnassius Apollo) 1900'lü yıllarda Avrupa'da dağılımı dramatik bir şekilde azalan nesli tükenmekte olan bir kelebek türüdür. Avrupa Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesine giren bu kelebek türüne nesli "tehdit altında" statüsü verilmiştir. Apollo kelebeği,Nesli Tehlike Altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti’ne ilişkin sözleşmesinde Ek II ve Avrupa Birliği Habitatları Direktifinin Ek IV'ünde verilen listeye de girmiş, “Küresel ve bölgesel vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler” arasına dahil edilmiştir.Türkiye'de ve Kuzey Avrupa ülkelerinde de yaşam alanları olan Apollo kelebeğiFinlandiya'da, "yok olma tehlikesi" statüsüne alınmıştır.

Yaşam alanlarının (habitat) tahribatı, kelebek koleksiyoncularınca toplanması ve turizm gibi insan faaliyetlerinin Apollo üzerinde olumsuz etkileri vardır. Küresel ısınma, bozulan ekoloji, iklim değişikliği gibi etkenler sonucunda çok kısa ömürlü olan kelebeklerin yaşam alanları giderek daralmış ve nesli tehlike altına girmiştir. Doğa harikası bu güzel canlılar için Tekeli Dağı gibi yüksek rakımlı bakir doğal alanlar son sığınaklardır. Bizlere de yurt olan ve “Baş Yurt” adını verdiğimiz Tekeli Dağı etekleri bu canlılar için de son sığınaklardan biri olmuştur. Bu alanların korunması, insan etkisinin-tahribatının en aza indirilmesi, bölgeye gelen böcek koleksiyoncularının varlığının saptanması ve bunlara karşı önlemler alınması önem arz etmektedir. Bugün yaşadığımız doğa ve içinde barındırdığı doğal zenginlikler dünden bize miras kalan ve koruyup kollayarak gelecek nesillere bırakmak zorunda olduğumuz emanetlerdir. Bu nedenle, doğa koruma ve çevre bilincine sahip bireylerden oluşan bir toplum bilinci ile hareket ederek, doğal zenginliklerimizi doğal miras olarak gelecek kuşaklara bırakabilmenin yolu da farkındalık yaratarak daha bilinçli ve duyarlı bireyler olmaktan geçmektedir.

Meraklısına kaynak:

  1. http://www.milliyet.com.tr/150-milyon-yillik-apollo-kelebegi-yok-bursa-yerelhaber-908755/
  2. Kovancı, B. Gençer, S.N., Kaya, M., 1999. Uludağ (Bursa)’da Bulunan Apollo kelebeği, Parnassius apollo (L.) (Lepidoptera: Papilionidae) Üzerinde Biyolojik ve Ekolojik Araştırmalar. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23 (4), 875-884.

Doç. Dr. Muharrem BALCI

İstanbul Üniversitesi

Fen Fak. Biyoloji Bölümü