Kadınlarımız İçin(05.09.2005)

HUBYAR KÖYÜ DERNEĞİ / Faaliyetler / 2005 Yılı Faaliyetleri

Kadınlarımız İçin(05.09.2005)

Kadın erkek eşitliğinden demokrasiden laiklikten Atatürk ilke ve inkılaplarından söz etmemize rağmen derneğimizin birkaç kadın üyesi vardı bugün ise sayısı arttı. Kadınlarda artık derneğimizde seçme seçilme ve faaliyetlerde bulunma hakkına sahip olmuşlardır.